Les accions de el projecte Fronteres Invisibles s'han reprès a les escoles. Aquest projecte explica i sensibilitza per mitjà d'un joc de tauler sobre les causes, dificultats i perills que travessa una persona que migra. Més enllà dels números i notícies de diari, el joc personalitza les situacions i les humanitza, ajudant a comprendre la dimensió real de les migracions forçades. aquest joc, portat fins a les escoles, és una forma de sensibilització en valors molt interessant ja que cada alumne assumeix un paper o personatge de persona migrada.

A la imatge moments de l'aplicació de el joc a l'escola Mas Casanovas de Barcelona. Tot i les dificultats actuals, les accions s'han reprès respectant totes les mesures de seguretat establertes.

El projecte va néixer a 2018 a partir de la iniciativa de l'Associació Fronteres Invisibles, que va desenvolupar el joc i que, amb ajuda de Diomcoop, van aconseguir recursos per enfortir la proposta i implementar-. La participació de Diomcoop en l'aplicació de el joc i en la presentació dels relats personals dels socis ajuda encara més en el procés de sensibilització sobre la realitat de persones migrades.

Per la seva impacte i bona acollida el projecte Fronteres Invisibles és una de les principals eines d'acció comunitària de Diomcoop.