Contratamos persona técnica administrativa para trabajar en la gestión de Diomcoop. Aquí teneis las características de la oferta, sus funciones, condiciones laborales y forma de participar en el proceso de selección:

Convocatòria de contractació.  

Càrrec: Coordinació tècnica-administrativa de la cooperativa.  

Des de Diomcoop SCCL busquem incorporar una nova persona a l’equip tècnic de la cooperativa per ocupar el càrrec de tècnica-administrativa amb contracte d’interinatge per baixa amb possibilitat de continuïtat.  La cooperativa treballa des de 2017 sobre el col·lectiu de persones ex-venedores ambulants. Amb aquest objectiu, desenvolupa de forma legal i formalitzada tres activitats econòmiques (Serveis, Moda, Gastronomia) que fan possible la seva viabilitat i permeten l’empoderament de les persones a mig i llarg termini.

Requisits:

 1. Titulació universitària en disciplines afins a la gestió i coordinació d’empreses, o experiència en el seguiment i gestió administratiu.
 2. Domini oral i escrit del castellà i català
 3. Flexibilitat horària per adaptar-se a l’horari associatiu.

Funcions: (no indispensable coneixement previ però si disposició a incorporar competències gradualment)

 1. Execució de rutines administratives (control de correspondència institucional i arxius físics i digitals, gestió de PRL i assegurances, operacions bancàries (pagaments, control cobraments, entre d’altres)
 2. Seguiment administratiu i comptable, juntament amb l’equip administratiu i empreses col·laborades, amb anàlisis regular de l’execució del pla econòmic i financer.
 3. Garantir la transferència de coneixement i capacitats a les persones sòcies i treballadores buscant el seu empoderament.
 4. Seguiment de les decisions del Consell Rector i Assemblea General i execució del Regim del Reglament Intern.
 5. Seguiment dels processos de regularització administrativa de les persones treballadores amb la oficina d’estrangeria.
 6. Captació de fons i finançament publico-privat. Justificació econòmica i tècnica de convenis i projectes de forma conjunta amb l’equip tècnic. Presentació a licitacions.

Es valorarà:

 1. Experiència en projectes de gènere i d’interculturalitat.
 2. Trajectòria associativa o participació en moviments socials.
 3. Coneixements en metodologies participatives.
 4. Experiència en facilitació i formació de grups.
 5. Experiència en gestió d’empreses d’inserció.
 6. Coneixement de l’organització i funcionament de l’administració pública.

Condicions:

 1. Contractació de 40 hores setmanals.
 2. Contracte d’Interinatge (contracte vinculat a baixa per IT), mínim 3 mesos.
 3. Sou brut de 26.000€/anual en 12 pagues (segons RRI de la cooperativa)
 4. Període de prova d’un mes.
 5. Lloc de treball: seu de Diomcoop amb visites a les operacions de les activitats econòmiques.
 6. Incorporació immediata.

Enviament de Currículum i carta de presentació: fins al 12 de maig de 2021 a administracio@diomcoop.org amb el títol: Convocatòria_Nom_Sobrenom

Consulta les condicions i més informació a les bases de la convocatòria: aquí