Contratamos persona técnica administrativa para trabajar en la gestión de Diomcoop. Aquí teneis las características de la oferta, sus funciones, condiciones laborales y forma de participar en el proceso de selección (en català):

Convocatòria contractació administrativa en pdf.

Formació i experiència: 

  1. Titulació universitària o de graus en disciplines relacionades amb la gestió administrativa i d’empreses.
  2. Experiència laboral en gestió administrativa i financera preferentment en l’àmbit de la Economia Social i Solidària.
  3. Domini oral i escrit del castellà i català.

Funcions generals: seguiment de la gestió administrativa i comptable amb supervisió regular de l’execució del pla econòmic i financer, organització de calendari administratiu i documental, funcions de compra i venda, realització de pagaments, gestió de recursos humans, justificació econòmica de convenis i projectes, entre d’altres.

Es valorarà: experiència en projectes de gènere i d’interculturalitat, trajectòria associativa o participació en moviments socials, coneixement de l’organització i funcionament de l’